What's up ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “Cine Battle”


ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "Cine Battle"

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, ο Διοργανωτής έχει προγραμματίσει να διαθέσει τα εξής δώρα στους νικητές των γύρων του παιχνιδιού Cine Battle στους οποίους συμμετέχουν του­λά­χιστον τέσσερις (4) παίκτες.

Διευκρινίζεται ότι στους γύρους του παιχνιδιού που συμμετέχουν μόνον 2 ή 3 παίκτες, ο νικητής του γύρου δεν θα δικαιούται δώρο.

 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες δώρων. Ο νικητής κάθε γύρου (στον οποίο συμμετείχαν τουλά­χι­στον 4 παίκτες) παραλαμβάνει από την ομάδα των promoters μία κάρτα σφραγισμένη, την οποία ανοίγει αμέσως για να αποκαλυφθεί το είδος του δώρου που κέρδισε:

α) ΔΩΡΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ (μπλουζάκι, τσάντα ή notebook): η Promoter παραδίδει το αναμνηστικό επί τόπου ή

β) ΔΩΡΟ ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣH:  η Promoter παραδίδει στον νικητή δύο vouchers, τα οποία εκείνος θα ανταλλάξει με μηδενικά εισιτήρια σε οποιαδήποτε από τα ταμεία του Φεστιβάλ. Ο τρόπος αναγράφεται πάνω στην κάρτα: η πρόσκληση είναι διπλή και αποτε­λεί­ται από δύο κουπόνια. Το κάθε κουπόνι αντιστοιχεί σε ένα δωρεάν εισιτήριο (μηδενικής αξίας) για οποιαδήποτε προβολή του 59ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης επι­θυμεί, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων. Για την είσοδο στις προβολές είναι απαρ­αίτητη η ανταλλαγή του κουπονιού με εισιτήριο στα ταμεία του Φεστιβάλ. Τα εισιτή­ρια που έχουν εκ­δοθεί με κουπόνια προβολών δεν επιστρέφονται και δεν ανταλλάσσονται. Οι όροι αγο­ράς εισιτηρίων είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση www.filmfestival.gr/ ticketing policy. Το πρό­γραμμα προβολών είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.filmfestival.gr. 

 

Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε μεταβιβάζονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση τους ή η ανταλλαγή τους με άλλο δώρο εξαργύρωση με μετρητά σε οποιαδήποτε τιμή.

Ο Διορ­γανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα, την ώρα του προγράμματος, καθώς και τον αριθμό των Νικητών, ενημερώνοντας σχετικώς τους Συμμετέχοντες www.msps.net.

 

6.- Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προ­γραμματισμένων Δώρων σύμφωνα με τους παρόντες  Όρους. Με τη λήξη της διάρκειας του Προγράμματος και την παράδοση των Δώρων, ο Διοργανωτής δεν υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε περαιτέρω υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων ή /και των Νικητών.

 

7.- Ο Διοργανωτής δεν φέρουν καμία ευθύνη, ποινική ή/και αστική προς οποιον­δήποτε Νικητή, συνοδό του Νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη και/ή ζημιά ή απώλειες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, άμεσες, έμμεσες, αποθετικές ή εύλογες ζημίες που μπορεί να προκύψουν στον Νικητή από την συμμετοχή στο Πρόγραμμα, τη χρήση του Δώρου ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία που απορρέει ή σχετίζεται με το Πρόγραμμα.

 

8.- Οι παρόντες Αναλυτικοί  Όροι θα είναι αναρτημένοι κατά την Διάρκεια του Προγράμμα­τος στον χώρο της Αποθή­κης Γ’ στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, καθώς και στο website της MSPS (www.msps.net)  

 

9.- Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από την τριμελή Επιτροπή κρίσης του Διορ­γα­νω­τή που απαρτίζεται από τους: Εκπρόσωπο της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πελατών, εκπρόσωπο των Νομικών Υπηρεσιών και εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Marketing. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες. Οι παρόντες Όροι Συμ­μετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

 

10.- Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων ως παρα­τίθενται ανωτέρω, ακόμη και αν τροποποιη­θούν μελ­λο­ντικώς σύμφωνα με τα ανω­τέρω ορι­ζό­μενα, και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση του Συμμετέ­χο­ντα από την προσβολή της εγκυρό­τητας των παρό­ντων ή μελλο­ντι­κώς τροποποιημένων Όρων και από την διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημιώ­σεως εξ αυτής της αιτίας έναντι της MSPS.